Warszawa Gmina centrum

Gazetka

Tworzenie gazetki szkolnej to nie banalna rozrywka, ale ciekawa praca. Praca wymagająca systematyczności, otwartości, umiejętności współpracy, wiedzy i cierpliwości...

Wydział Oświaty Urzędu Gminy Warszawa-Centrum,

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS, wydawca pisma "Polis"

ogłaszają

II KONKURS GAZET UCZNIOWSKICH...
...DLA REDAKCJI GAZET MŁODZIEŻOWYCH 
działających na terenie Gminy Warszawa - Centrum

Konkurs daje możliwość poznania innych gazetek, porównania ich, dyskusji o tym, co jest dla autorów gazetek najważniejsze. Nasz konkurs to nie rywalizacja, ale szansa na zaprezentowanie Waszych osiągnięć. Dlaczego robicie gazetkę? Bo lubicie zbierać informacje, dociekać i pisać o tym? Pozwólcie, aby tym razem inni poznali Was: redakcję i gazetkę.

Konkurs to także świetny temat kolejnych tekstów.

 1. Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane gazety szkolne, warsztatowe, środowiskowe i organizacji młodzieżowych. 
  Uczestnicy konkursu w każdej kategorii zostaną podzieleni na trzy grupy wiekowe:
  • szkoła podstawowa,
  • gimnazjum,
  • liceum.
 2. Gazety powinny poruszać następujące tematy priorytetowe:
  • życie szkoły;
  • reforma edukacji;
  • działalność samorządu uczniowskiego;
  • profilaktyka przemocy i uzależnień;
  • ekologia;
  • nasze miasto i dzielnica;
  • kontakty międzynarodowe młodzieży (np. relacje z imprez i wycieczek mających na celu przybliżenie innych kultur, oraz wymiana między młodzieżą polską i innych krajów);
  • integracja europejska;
  • prawa dziecka i prawa człowieka;
  • tolerancja;
  • zainteresowania uczniów różnymi dziedzinami nauki, przedmiotami i zajęciami szkolnymi;
  • zainteresowania aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, społecznymi i politycznymi w kraju i na świecie;
  • zainteresowania historyczne służące inerpretacji współczesności.
 3. Autorzy i redakcje powinny:
  • poprawnie korzystać z różnych źródeł i ujawniać je, co jest dowodem rzetelności dziennikarskiej;
  • wykorzystywać różne gatunki dziennikarskie (czyli ważna jest obecność tekstów, które można uznać za wywiad, mały reportaż, felieton, artykuł, recenzję, list do redakcji);
  • odpowiednio dobrać teksty i powiązać je tematycznie aby stworzyć taką kompozycję numeru, by powstały DZIAŁY, BLOKI, SERIE;
  • umiejętnie dobierać szatę graficzną okładki i wnętrza gazety ( urozmaicone i poprawne rozmieszczenie tekstów i ciekawych oryginalnych ilustracji na stronach);
  • zachować poprawność ortograficzą i interpunkcyjną w całej gazecie.
 4. GAZETKI po 5 egzemplarzy każdego numeru, który ukazał się po 30 listopada 2000 roku, wraz z dołączoną krótką historią ich powstania oraz informacją o dystrybucji gazety, należy przesłać do 30 kwietnia 2001 roku na adres: 
  Wydział Oświaty

  Urząd Gminy Warszawa - Centrum
  Al. Ujazdowskie 22/4, 00-478 Warszawa
 5. Do oceny gazet powołana zostanie specjalna Komisja. 
  W składzie Komisji reprezentowani będą: dziennikarze, wykładowcy dziennikarstwa, nauczyciele i przedstawiciele Gminy Warszawa - Centrum.
 6. Podstawą prac Komisji przy ocenie gazet będzie regulamin zawierający szczegółową instrukcję punktową.
 7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 10 czerwca 20001 r. Przewiduje się dla redakcji nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca, oraz wyróżnienia dla autorów tekstów.
 8. Nadesłanie gazet na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich dowolne, z zachowaniem praw autorskich, niekomercyjne wykorzystanie przez organizatorów.